Corporations Had The Important Advantage Of Weegy Homework

Komenského náměstí je centrální zónou města, kde se nachází významné veřejné budovy, místní obchody a služby. Náměstí by vedle běžného provozu mělo občanům také nabízet volný prostor pro setkávání, klidné posezení a prvky obohacující vnímání a užívání prostředí (stromy, sochy, umělecká díla, vodní prvek, aj.). Kvalitu prostoru určuje provázanost těchto prvků a jejich podřízení celkové kompozici. Z tohoto principu by se náměstí mělo nahlížet jako na celek a zásahy, které výrazně ovlivní jeho podobu, by měly projít diskuzí s odborníky.

Z ankety spokojenosti občanů Nového Strašecí, která proběhla ve druhé polovině roku 2015, vyplývá, že Komenského náměstí je terčem pozornosti všech občanů města. Na základě hodnocení komise pro informovanost a komunikaci bylo v anketě náměstí uvedeno ve 122 případech jako nejhezčí místo ve městě, ale zároveň bylo náměstí zmíněno ve 22 případech negativně. Místem, které v odpovědích bylo nazváno „ostudou města“ byl v souvislosti s náměstím uváděn vodní prvek na náměstí (respondenti uvádějí rybníček, fontána, jezírko, kašna). Názory občanů reagují na ne příliš zdařilé ztvárnění posledních úprav vodního prvku z roku 2011.

Na řešení problémové stavu vodního prvku na Komenského náměstí je vymezeno v rozpočtu města pro rok 2016 v kapitálových výdajích částka 500 tis. Kč. Nový vodní prvek je architektonický prvek, který ale významně promění podobu náměstí. Proto jeho ztvárnění a umístění by bylo vhodné řešit formou architektonické soutěže. Co taková soutěž přináší?

  • Městu se do rukou za rozumné finanční prostředky dostane několik alternativních profesionálních architektonických návrhů, ze kterých bude i s přihlédnutím na názory občanů vybírat konečné řešení.
  • Vznik uceleného, koncepčního architektonického řešení vzhledu náměstí, které bude možné postupně realizovat dle priorit rozvoje města eventuálně i s ohledem na vypisování příslušných dotačních titulů (nikoli pod časovým tlakem vypsaných dotací)
  • Výsledky soutěže přináší nová řešení, ale nezavazují město k jejich realizaci.

Architektonické soutěže bývají v dnešní době stále častěji městy a obcemi různých velikostí pro podobné účely využívány a ukazují se jako velmi efektivní způsob, jak u významných částí obcí nebo budov nalézt vhodné a profesionální architektonické řešení, které může celkový vzhled takových míst povznést na vysokou úroveň ke spokojenosti občanů města. Tato cesta získání kvalitního návrhu úprav veřejného prostranství není doménou jen velkých měst, ale objevuje se stále častěji i v menších městech, jako např. při Revitalizaci centra města Planá nad Lužnicí, nebo při Obnově náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích.

Vzhledem k tomu, že vodní prvek na Komenského náměstí nemá historické opodstatnění a pevně určené místo, jeho umístění bude zásahem do centrálního veřejného prostoru města. Je proto vhodné, aby se současně s novým vodním prvkem řešily zpevněné plochy na náměstí, které stejně budou časem vyžadovat opravu. Při respektování současných dopravních vztahů a zachování stávajících stromů lze najít kvalitní řešení pro dílčí rekonstrukce.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Эдуардо. Это ты, приятель? - Он почувствовал, как рука незнакомца проскользнула к его бумажнику, чуть ослабив хватку.  - Эдди! - крикнул.  - Хватит валять дурака.

One thought on “Corporations Had The Important Advantage Of Weegy Homework

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *